Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşumuz Gölcük Çocuk Evleri Sitesinde görev yapmakta olan Bakım ve Meslek Elemanlarına Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitim Seminerinin 2. düzenlendi.

   Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitim seminerlerinin İkinci aşaması 18.04.2019 tarihi saat 14:00' de Gölcük Çocuk Evleri Sitesi Toplantı salonunda Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Biriminde görevli Sosyolog Elin ŞEHNAZ UYSAL tarafından kuruluşta görev yapmakta olan Bakım ve Meslek elemanlarına eğitim verildi.
 

Sonraki Sayfa: 3-4-5 Nisan Kocaeli İstihdam Fuarına İl Müdürlüğümüzden katılım sağlandı

Önceki Sayfa : Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşumuz Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Bakım ve Meslek Elemanlarına Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitim Seminerinin 3. düzenlendi.