Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kocaeli İl Eylem Planı

2014-2016 yılları arasında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mali desteği ile Bakanlığımız tarafından yürütülen “Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında şiddete maruz kalmış kadınlara sunulacak destek hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilimizin de içinde bulunduğu 26 ilde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” hazırlanması çalışmaları yapılmıştır.
     10-12 Mayıs 2016’da yapılan Kadın Çalıştay’ına ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri katılım sağlamış, il genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda işbirliğinin temelleri atılmıştır.   
     17 Mart 2016 Tarih ve 29656 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 8.Maddesi gereği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurul oluşturulmuştur. Komisyon çalışmaları, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yasal dayanak olan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” doğrultusunda uygulamada yaşanan aksaklık ve sorunların tespit edilmesi, çözümüne yönelik önerilerin değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kocaeli İl Eylem Planı (2017-2020) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 10 Nisan 2017 tarihinde onaylanmıştır.  
    Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla koruma, önleme ve toplumsal farkındalık yaratma sorumluluğu bulunan ilgili tüm tarafların sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir. Plan’ın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür ediyor, Plan’da yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için tüm ilgilileri işbirliğine davet ediyoruz.2017 Faaliyet Planı için tıklayınız...

2017 İl Eylem Planı için tıklayınız...
 
2018 Yıllık Faaliyet Planı için tıklayınız...

2019 Yıllık Faaliyet Planı için tıklayınız...