Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı yapıldı

      Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2017 yılsonu toplantısı Kocaeli Valiliği’nde Vali Yarımcısı Beyazıt TANÇ başkanlığında yapıldı.
      10 Nisan 2017 tarihinde onaylanan 2017-2020 Kocaeli KYŞM İl Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2017 yılına ait faaliyet planında öngörülen faaliyetlerin gerçekleşme durumu değerlendirildi. Ardından KYŞM İl Teknik Kurulu tarafından oluşturulan 2018 Yıllık Plan taslağı üzerinde görüşüldü ve Komisyon tarafından onaylandı.
     Toplantı başkanı Kocaeli’de faaliyet gösteren kadın derneklerinin sürece dahil edilmesinin eylem planında belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesinde önemli destek sağlayacağı önerisinde bulundu. Yapılacak ilk Teknik Kurul toplantısına STK temsilcilerinin davet edilmesine karar verildi.
Komisyonun bir sonraki toplantısını Haziran ayı sonunda yapması planlanmaktadır.

Sonraki Sayfa: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Teknik Kurulu Yılsonu Toplantısı Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde Yapıldı

Önceki Sayfa : İŞKUR İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile kadınlara yönelik çeşitli kurslarla meslek edinmesi sağlanacak